Det säkra och rena valet inom ventilation

Vi är ett företag med specialitet och fokus på ventilation. Vi hjälper er med att åtgärda fel, göra nyinstallationer samt sanering av mögel och dålig lukt i källare, krypgrunder, på vindar och andra ställen. Vi utför dessutom OVK-besiktning och kan även hjälpa er att åtgärda eventuella fel så att ventilation och fastighet blir godkända. Vi arbetar på uppdrag av både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag, kommuner och andra organisationer.

En frisk inomhusmiljö med god ventilation är viktig och även lagstadgad. Som specialister inom ventilation kan vi erbjuda en rad olika tjänster som montering, demontering, underhåll och reparationer av ventilationssystem. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster och hur vi kan förbättra er inomhusmiljö. Självklart lämnar vi även en kostnadsfri offert.

Regelbunden service av er ventilation sänker elförbrukningen

Att regelbundet underhålla och se över fastighetens ventilation gör att anläggningen även får en längre livslängd. Det är med andra ord också bra för miljön och ekonomin att sköta om sin ventilationsanläggning. Detta för att en dåligt fungerande anläggning slukar el. Ofta kan man komma långt med en ordentlig service och rengöring av själva fläktsystemet men det är viktigt att detta görs regelbundet. Utvecklingen har också gått framåt och ibland är det bästa att sätta in ett helt nytt ventilationssystem. Moderna system drar mindre ström och ger dessutom ifrån sig mindre buller. Kontakta oss och låt oss besiktiga er ventilation.

Vi erbjuder effektiv och prisvärd mögelsanering

Även i mindre fastigheter och hus är det viktigt med en god ventilation. En korrekt monterad fläkt avlägsnar matos, lukter och fukt och förebygger mögel- och rötskador. Ibland råkar man tyvärr ut för dålig lukt och mögel i sitt hem på grund av dålig ventilation. Vi erbjuder effektiv och prisvärd mögelsanering. För att problemet inte ska återkomma gör vi en grundlig undersökning för att hitta orsakerna till mögelskadorna och gör sedan en uppdatering av ert ventilationssystem. Vi kan även installera en ventilation med värmeåtervinning som gör att sjuttiofem procent av värmen i den luft som annars skulle ha vädrats ut går tillbaka in i huset. Något som är bra både för miljön och ekonomin.